CZCZ

Studium


Naše škola nabízí výuku v oboru vzdělání 

82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných

82-41-M/01 Užitá malba

 
Další podrobné informace naleznete na odkazu zde

 
Počátek vzniku školy se datuje do roku 1856, kdy začíná jako škola pro odborné kreslení a malování, a je proto nejstarší školou na světě v tomto oboru. Za dobu své existence vychovala škola řadu odborníků, kteří pracují jako návrháři, výtvarníci, mistři, technologové a vedoucí závodů.
Absolventi se uplatňují i jako propagační a reklamní výtvarníci, restaurátoři, kunsthistorici, jako pracovníci v oblasti kultury, pracovníci ve správě muzeí, hradů a zámků, jako učitelé apod. Po maturitě mohou studenti pokračovat ve studiu na VŠUP, AVU a dalších vysokých školách výtvarného, pedagogického, humanitního i technického zaměření. Celá řada absolventů se po ukončení vysokých uměleckých škol stala světově proslulými malíři a sochaři. Během studia mohou studenti své práce prezentovat na výstavách, veletrzích a soutěžích nejen doma, ale i v cizině.

Čtyřleté studium je zakončeno maturitní zkouškou z českého jazyka, cizího jazyka nebo matematiky, technologie, dějin výtvarné kultury a praktické zkoušky z návrhu, provedení v materiálu, včetně obhajoby odborné práce.

Ubytování a stravování je zajištěno ve vlastním domově mládeže.

Ceny ubytování a stravování na domově mládeže

Celodenní strava žáků:
Snídaně          12,- Kč
Svačina             8,-Kč
Oběd              30,- Kč
Svačina             7,- Kč
Večeře            18,- Kč
Celkem:          75,- Kč
 
Ubytování žáků:
 
ubytování za 1 měsíc    900,- Kč

 
Škola organizuje po dohodě přípravku na talentové zkoušky.
Přijďte, co neumíte, to vás naučíme!