CZCZ

Periodická soustava prvků slaví letos své 160. narozeniny

Naše ,,sklanda“ se nachází na seznamu 54 škol v ČR, přidruženýchdo Sítě škol ke světové organizaci Unesco. Její hlavní koordinátor každoročně vyhlašuje tzv. Týden škol Unesco, který je zaměřen na nějaké aktuální téma. V roce 2019 si celý svět připomíná 160. výročí vzniku Periodické soustavy prvků. Netradičně jsme tedy pojali pondělní dubnové odpoledne, kdy uspořádali naši pedagogové společně s námi, studenty všech ročníků, projektové odpoledne. Tématem této zábavné akce se staly chemické prvky, které můžeme najít již 160 let v tzv. Mendělejevově periodické tabulce prvků. Na základní škole jsme se o těchto prvcích dozvěděli různé informace, například do jaké skupiny je řadíme, jaké mají protonové číslo, jaké vlastnosti, barvu atd. V 1. ročníku na naší střední škole jsme si naše znalosti ještě o další informace rozšířili, zaměřovali jsme se především na prvky této soustavy, které se nějakým způsobem objevují ve sklářství, v oboru, který všichni na naší střední škole studujeme. Toto odpoledne však bylo trochu jinéJ)Nikdo neznámkoval, nikdo nevykládal novou látku, nikdo nás nezkoušel, dokonce jsme se i u některých aktivit zasmáli. Během dvou hodin jsme postupně navštívili všech 5 stanovišť, kde jsme si různými aktivitami připomněli 160 let od vzniku Periodické tabulky prvků, kterou vymyslel ruský chemik DmitrijIvanovičMendělejev. Naši pedagogové nám dokázali, že se dá k výuce přistupovat úplně jinak, kreativně, zábavně a zároveň poučně. Převleky a kostýmy některých studentů jen doložily to, že jsme se toto odpoledne doopravdy všichni dobře bavili.