CZCZ

Adventní čas strávený v drážďanských galeriích.

 Ve středu 12. 12. vyjel ze zasněženého Kamenického Šenova autobus s našimi  studenty 1.a 2. ročníku za poznáním a kulturou k našim severním sousedům do Německa. Nejprve jsme se společně vydali na mrazivou procházku historickým centrem, kde jsme mohli obdivovat monumentální architektonické památky tohoto města, o jejichž dnešní podobu se nejvíce zasloužil kurfiřt August Silný. Program naší návštěvy Drážďan pokračoval prohlídkou dvou známých obrazáren, a to Zwingeru - galerií starých mistrů, a novorenesanční budovy Albertina. Tato galerie s názvem ,,Noví mistři" nabízí svým návštěvníkům úchvatné pohledy na expozici asi 300 obrazů z 19. století až po současnost. Během téměř dvouhodinové prohlídky těchto obrazáren jsme si rozšířili své znalosti výtvarného umění, které určitě zúročíme v hodinách Dějin výtvarné kultury. V odpoledních hodinách jsme se mohli během individuálního volna nejen občerstvit, ale i nakoupit drobné dárečky a suvenýry pro naše nejbližší v překrásně  vyzdobených obchodech. Největší obdiv sklidily, jako každý rok, tradiční adventní trhy v centru města, kde někteří z nás uplatnili znalost školní němčiny v praxi:))