CZCZ

Na cestě za sklem

 Přednáška a prezentace o práci a zkušenostech Martina Janeckého, světové ikoně v oboru hutně tvarovaného skla, proběhla 18.12. v kinosále naší školy ve velmi uvolněné atmosféře. Martin velmi přátelsky a se zanícením vyprávěl svůj příběh cesty ke sklu a za sklem. Studenty přednáška velmi zaujala. Na závěr měli všichni zúčastnění možnost klást dotazy a diskutovat. Velmi přijemný je i příslib budoucí spolupráce mezi Martinem Janeckým a naší školou.