CZCZ

Reakce na článek Mladé fronty - Radky Hrdinové

Na tomto seznamu uvádí i naší školu, proti čemuž se důrazně ohrazujeme! Statistické údaje, o které se článek opírá, jsou v současné době staré několik let!
Na základě těchto údajů již dokonce proběhlo na popud Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání ve dnech 13. 3. – 16. 3. 2018 na naší škole šetření České školní inspekce, kdy inspektoři posuzovali úroveň výsledků maturitních zkoušek od šk. roku 2015/2016 až do současnosti. Inspekce neshledala nedostatky. Jednoznačně potvrdila radikální obrat v kvalitě výsledků vzdělávání. Tento fakt potvrzuje i šetření agentury SCIO, která vyhodnotila velmi pozitivně výsledky Národního testování žáků 3. ročníku na naší škole a ocenila tři naše žáky za nejlepší výkon v matematice, českém jazyce a testu obecných studijních předpokladů. Tito žáci dosáhli nejlepších výsledků v celém Libereckém kraji.
Rádi bychom se též ohradili proti zcela nepravdivým informacím v článku týkajících se přijímání uchazečů na naši školu, fluktuace učitelského sboru a nepřizpůsobování výuky potřebám žáků. V případě naší školy nic z toho v současné době není pravda. 
Na škole v současné době probíhá masívní rekonstrukce spojená s významnou modernizací vybavení. Vzděláváme talentované žáky, kteří dosahují skvělých výsledků jak ve výtvarných oborech, tak ve vědomostních olympiádách. Škola se dynamicky, ve spolupráci se zaměstnavateli, rozvíjí. O tomto všem se můžete sami přesvědčit při Dnu otevřených dveří, který se koná 6. 10. 2018 a na který jste srdečně zváni.
Neradi bychom, aby výše zmíněný článek, mylně postavený na zastaralých a neověřených údajích, poškodil několikaletou usilovnou práci našich učitelů a především žáků.

Doc. MgA. Pavel Kopřiva PhD.
ředitel školy

 

-> Žádné fotografie v galerii.