CZCZ

Klauzurní práce

V pondělí 21. 5. 2018 začaly obhajoby klauzurních prací studentů obou oborů naší školy. Žáci sklářských oborů prezentovali v nižších ročnících své kresby a modelované reliéfy, ve vyšších ročnících obhajovali své návrhy designových výrobků a objektů. Obhajoby klauzurních prací proběhly také u studentů oboru Užitá malba, kde studenti prezentovali svá malovaná díla na vlastní vybraná témata.
Úspěšné zvládnutí obhajob klauzurních prací je důležitou součástí studia na umělecké škole a pro studenty 3. ročníku je přípravou na obhajobu maturitní práce.