CZCZ

Mezinárodní den světla

Mezinárodní den světla, který připadl na 16. května byl vyhlášen během 39. zasedání Generální konference UNESCO v listopadu loňského roku. Cílem bylo zvýšit povědomí o významu světla v oblasti vědy, kultury, životního prostředí, o jeho dopadech na každodenní život, včetně takových problémů, jako je např. světelné znečištění apod. 


Světlo je také zajímavým a inspirativním tématem v oblasti vzdělávání. Sekretariát UNESCO v Paříži proto ve spolupráci s mnoha partnery z univerzitního prostředí i nevládních organizací připravil celou řadu aktivit, do kterých se mohou zapojit i přidružené školy UNESCO. 

U nás v Kamenickém Šenově proběhl projektový den, kterého se zúčastnili žáci prvního a druhého ročníku. Učitelé si připravili řadu zajímavých přednášek a workshopů, jejímž společným tématem bylo právě světlo a jeho vliv na náš život. A protože jsme umělecká škola, nahlíželi jsme na něj především z pohledu výtvarného umění a zkoumali jeho vlastnosti, které se dají využít v oboru tvorby svítidel, který je u nás ve škole vyučován.