CZCZ

Máme víc společného, než jsme si mysleli...

 

 

To, že je sklářství fenoménem nejen na Kamenickošenovsku, ale i v příhraniční oblasti v okolí Reichenbachu, se přesvědčili účastníci tohoto setkání všech věkových kategorií. Dopoledne plné vzpomínek, přednášek a duchaplných rozhovorů v českém i německém jazyce připravila kamenickošenovská střední škola v rámci projektu ,,Škola a sklo - inkubátor na cestě do života". Tento přeshraniční projekt se zaměřuje na výměnu jazykových a sklářských zkušeností mladé generace, jež se snaží mapovat vývoj sklářství a sklářských firem v našem mikroregionu. Na této vzdělávací akci s názvem ,,Setkání napříč generacemi" se sešli všichni, jimž sklo a sklářské řemeslo nějakým způsobem zasáhlo do života. Účastníci si vyslechli dvě odborné přednášky, prohlédli si česky i německy psané knihy o vývoji sklářství, nejstarší z nich pocházely dokonce z 19. století. První přednášku o historii SUPŠ sklářské přednesl ředitel školy, doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D, druhou přednášku mohli slyšet všichni účastníci z úst nejpovolanějšího odborníka na technologii výroby skla a zároveň pamětníka rozvoje zdejších skláren, pana Ing. Vasila Dogaru, pedagoga této střední školy. Všichni organizátoři této akce uvítali též účast pedagogů a středoškolských studentů sklářské školy z našeho družebního města Rheinbach.