CZCZ

Kulturní dopoledne na ,,Sklandě“.

 V učebně, zvané kinosál, se sešli nejen odvážní recitátoři, ale i talentovaní muzikanti a zvídaví studenti, kteří vytvořili milé publikum. Nesmíme opomenout i přísnou porotu, jež rozhodla o vítězích celé akce, a milé moderátory, kteří celému průběhu udávali směr. Je třeba zmínit, že všichni zúčastnění si vedli naprosto skvěle a o vítězi bylo bezpochyby těžké rozhodnout. Nakonec se ale stala, po náročném rozhodování poroty, vítězkou Ludmila Karková z prvního ročníku a hned v závěsu na druhém místě se umístila Eva Voláková, též studentka prvního ročníku. Věcné ceny obdrželi za své, téměř dokonalé, výkony všichni odvážní účinkující.Studentky umístěné na prvních dvou místech postupují do okresního kola, které se bude konat v březnu v České Lípě v DDM Libertin. Všem deseti recitátorům děkujeme za předvedené výkony, Lídě a Evě budeme držet palce ve velmi těžkém ,,boji“ na pódiu v kole okresním.