CZCZ

Výsledky talentových zkoušek 1. kola přijímacího řízení 2018

Dnes jsme ukončili první kolo přijímacího řízení na naší školu formou talentových zkoušek. Uchazeči absolvovali celkem tři výtvarná zadání a přinesli své domácí práce. Každý člen odborné komise hodnotil úspěšnost uchazeče maximálně 15 body. Uchazeči tak mohli za talentovou zkoušku získat až 240 bodů. Minimum získaných bodů nutných pro úspěšné složení talentové zkoušky bylo ředitelstvím školy stanoveno na 140 bodů. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů v souladu s §62 odst. 5 zákona 561/2004 sb. v období od 5. do 15. února. 

Gratulujeme uchazečům, kteří u talentové zkoušky uspěli.

 

 

 

-> Žádné fotografie v galerii.