CZCZ

Athény umělců

 

Tentokrát se zde setkali s německými přáteli z Reichenbachu v rámci projektu Škola a sklo – inkubátor na cestě do života. Společně si prohlédli Zwinger, jednu z nejkrásnějších galerií Evropy, kde čeští i němečtí žáci plnili úkoly z pracovního listu, který pro ně připravila vyučující dějin výtvarné kultury. Následovala okružní prohlídka města, během kterése studenti seznámili s historií města a významnými architektonickými památkami, které nechal postavit saský kurfiřt a polský král August Silný. Samozřejmě nemohla chybět jako symbolická tečkaani návštěva tradičního vánočního trhu Striezelmarkt .