CZCZ

Návšteva Hollarky

Naši studenti se ve dnech 9.10. 2017 - 13.10.2017 zúčastnili studijního pobytu na pražské střední škole, která je spojena s fenoménem grafických technik. “Hollarka”, jak se škole lidově říká, je umístěna v klidné části Žižkova na náměstí Václava Hollara. Obě školy pojí spolupráce a realizace výměnných pobytů pro studenty. V Praze nás přivítali vernisáží prací, které vznikly před dvěma týdny v Kamenickém Šenově. Studenti grafici si tak mohli vyzkoušet sklářské techniky - pískování, rytinu a nebo broušení skla. Na oplátku nás pozvali do své litografické dílny. Následovalo  teoretické seznámení se s technikou tisku z kamenné desky. Žáci si vybrousili litografickou desku - kámen, to jim trvalo celé pondělí. Další dva dny následovala kresba litografickou křídou nebo tuší. Po skončení kresebných prací mistr grafik MgA. Zdeněk Ruffer studentům “zaleptal” kresby a připravil je k tisku. Ve čtvrtek se začalo tisknout . Ze šesti kamenů vzniklo více než 50 archů tisků.

Výlet do Prahy měl i další program a tím byly návštěvy výstav současného umění. Viděli jsme výstavu Krištofa Kintery Nervous Trees v galerii Rudolfinum a Jaroslava Róny v domě U kamenného zvonu. Studenti také dostali možnost malby v plenéru, což využili na pražské Kampě. Výměnný pobyt studentů z obou škol přispěl ke vzájemnému poznávání a výměně zkušeností mezi mladými lidmi i jejich učiteli.