CZCZ

Týden plný inspirace

Minulý týden se naši studenti stali součástí mezinárodního ryteckého sympozia, jehož jsme se
stali hostiteli. Není pro výuku nic přínosnějšího než to, když mohou mladí, začínající skláři a
výtvarníci vidět na vlastní oči, jak pod rukama těch nejpovolanějších mistrů sklářského
řemesla vznikají velkolepá díla. Někteří studenti nejen pilně pracovali přímo na odborných
pracovištích, a to v rytebně, brusírně, malírně a ve výtvarných ateliérech, ale zároveň se stali
tzv. „pravýma rukama“ účastníků tohoto sympozia. Další skupina žáků si vyzkoušela
průvodcovskou činnost, někdy dokonce i cizojazyčnou. A protože jsme chtěli veškeré dění na
naší škole důkladně zdokumentovat, ,,pasovali“ jsme do role fotografů, kameramanů a editorů
3 studenty, kteří pracovali nejen pro školu, ale i pro organizační výbor sympozia. Musíme
konstatovat, že byl tento týden pro všechny studenty a zaměstnance školy sice velmi náročný,
přesto však v naší škole nechyběly: smích, dobrá nálada, rozhovory v angličtině, nová
přátelství a hlavně ukázal našim mladým umělcům, že nic není nemožné.