CZCZ

Světový den životního prostředí

 Ani výtvarníkům totiž není lhostejné znečišťování naší planety, které by mohlo značně ovlivnit kvalitu života současné i budoucí generace. Studenti přenesli krásu naší květeny pomocí tuše na papír, a vytvořili tak kreslený herbář. Svůj projektový den začali procházkou v Kamenickém Šenově a okolí. Nasbírali si vzorky polních květin a trav, které jim pak sloužily jako předloha k jejich další činnosti, a to kreslení. Detailně si jednotlivé rostliny prohlédli a pokusili se o jejich výtvarné zpracování nejprve tužkou a potom tuší. Dále se v počítačové učebně snažili pomocí různých webových stránek o přesné určení názvu rostliny a jejího krátkého popisu. Nakonec se veškeré černo-bílé obrázky nafotili a v programu Fotoshop je studenti podle potřeby upravili a opatřili je nejdůležitějšími informacemi o jednotlivých rostlinách. Výstupem projektu se tedy stal tištěný herbář, který zmapoval flóru Kamenickošenovska. Tento projektový den připomněl studentům nutnost ochrany životního prostředí a zároveň bude jeho výstup – kreslený herbář – prezentován v září 2017 na setkání v Kroměříži, kde se letos sejdou zástupci všech českých škol, sdružených ve společenství UNESCO, do něhož byla i naše 160 let existující škola zařazena.