CZCZ

Návštěva z Habatat Galleries

 Dne 14.10.2009 v odpoledních hodinách naši školu navštívila početná skupina významných amerických sběratelů uměleckého skla v rámci Prague Glass Tour, kterou pro ně zorganizovala instituce Habatat Galleries. Delegaci vedl ředitel Habatat Galleries pan Ferdinand Hampson. Habatat Galleries je jedna z nejvýznamnějších amerických institucí zabývajících se vystavováním a prodejem uměleckého skla. Účastníci zájezdu navštívili během krátkého času řadu předních českých sklářských umělců. Pro naši školu byla čest, že do nabitého programu cesty zařadili také návštěvu naší školy.

Účastníci prohlídky si nejprve vyslechli z úst ředitele školy Františka Janáka informaci o historii školy a o jejím studijním programu a potom se věnovali prohlídce školy a jejího vybavení. Návštěvníci z Habatat Galleries si také prohlédli školní galerii, prodejnu a speciální výstavu, kterou pro ně uspořádali učitelé z vlastních prací. Návštěvníci velmi obdivovali kvalitu studentských prací. Bylo pro ně nepochopitelné, že tak kvalitní práce vytváří studenti ve věku od 15 let. Líbil se jim také systém výuky, který je založený na akademických principech.

 

Ředitel František Janák seznamuje hosty s historií školy
Výstava učitelů SUPŠS
Hosté z Habatat galleries při prohlídce brusírny
Hosté z Habatat galleries při prohlídce školní galerie
Sběratelé si prohlížejí učitelské práce
Sběratelé si prohlížejí učitelské práce
Petr Stacho
Výstava učitelů SUPŠS
František Janák, tavené plastiky
František Janák