CZCZ

Den učitelů v Liberci

 Dnes v 16:00 proběhlo v Liberci na Krajském úřadu Libereckého kraje slavnostní udílení cen. Odborná komise vybrala a ocenila 22 pedagogů, mezi nimiž byl i náš kolega, pan učitel Ing. Vasil Dogaru.

Výuka technologie sklářství je jedním ze stěžejních předmětů učebního plánu sklářských oborů. Tento předmět je velmi komplexní a složitý. Žákům je třeba srozumitelně osvětlit pokročilá, vzájemně propletená témata sklářské chemie, fyziky, optiky, tvaroznalství, oborové strojařiny, technologie žáromateriálů, oborové historie a mnoho dalších.  Pan učitel Dogaru tento a jemu příbuzné předměty vyučuje řadu let a připravuje pro praxi množství kvalitních sklářů a sklářských výtvarníků.

Díky informacím a dovednostem, které v rámci svého oboru více než dvě desetiletí vyučuje, vyvíjí pro ně metodické postupy a sám svým inovativním přístupem obohacuje, má místní sklářství na Novoborsku a nejen zde jistotu návaznosti na tradici sklářské výroby. Lidem jako je pan učitel Dogaru, lidem kteří svou neúnavnou prací  pomáhali i v dobách krize udržovat vysokou odbornost absolventů sklářských škol, vděčíme nejen za udržení těchto specifických sklářských uměleckých řemesel, ale především za to, že je o tento druh vzdělání mezi mládeží stále veliký zájem a že tradiční sklářské řemeslo nachází své pokračovatele.