CZCZ

První zahraniční student letošního roku

Další zahraniční stážista Toni MITKOVSKI z MAKEDONIE úspěšně absolvoval dvou týdenní kurz tavené plastiky (15.- 21.1. 2017) na naší škole. Pod odborným vedením Mgr. A. Petra Stacha si během pobytu osvojil základy tavícího procesu, vytváření tavících forem a odlišnostech druhů skla pro vytváření skleněných soch. Závěrem se Toni MITKOVSKI několikrát pochvalně vyjádřil o vynikajícím vedením kurzu, vstřícném přístupu pedagogů a vynikajícím zázemím naší školy. Také projevil touhu vrátit se do naší školy, aby si prohloubil znalosti v opracování a zušlechtění tavených objektů.

Jsme rádi, že se zahraničním kurzistům u nás líbí, o čemž hovoří stále vzrůstající zájem o tento typ individuálního vzdělávání na naší škole.