CZCZ

PODZIMNÍ NÁVŠTĚVA DVOU METROPOLÍ

O tom, že není podzim jenom časem nevlídným a ospalým, se přesvědčili studenti naší školy, kteří se vydali za poznáním a kulturou do Bratislavy a Vídně. Zájezd byl spojením příjemného s užitečným. Autobus odjížděl dne 31. 10. v ranních hodinách od školy, sedělo v něm dohromady téměř 60 našich studentů a pedagogů. Počasí nám přálo, provoz na silnicích nebyl příliš silný, takže jsme se v Bratislavě objevili kolem 15. hodiny odpolední. Po půlhodinové cestě Bratislavou jsme dorazili do internátu, kde naše pondělní trasa končila. Po úterní snídani jsme vyrazili za památkami, konkrétně jsme zajeli navštívit až na území Rakouska starověké římské město Carnuntum. Zde jsme si mohli opět za krásného slunečného počasí prohlédnout úchvatný archeologický park, odpoledne pak následovala prohlídka Bratislavského hradu a malá procházka malebnými uličkami slovenské metropole s výkladem fundovaného průvodce. Tento den už následovala jen večeře a společně strávený odpočinkový večer. Na středu 2. 11. byl naplánovaný zájezd do Rakouska, konkrétně do jeho hlavního města. Prohlídku Vídně jsme začali okružní jízdou, při které jsme mohli přímo z autobusu fotografovat všechny nádherné architektonické památky tohoto města. Následovala prohlídka lustrařské manufaktury firmy Lobmeyer, kterou nás provedl pan Peter Rath, který se naučil veškerému sklářskému řemeslu u nás v Kamenickém Šenově a je dlouholetým obdivovatelem naší školy. Jeho potomci, dnes již majitelé této firmy, nám ve své prodejně na hlavní vídeňské třídě povídali o historii rodinné firmy Lobmeyer. Nejen designéři, ale i rytci, brusiči a malíři skla si zde přišli na své, vše studenti náležitě zdokumentovali a uchovali si ve svých myslích jako podněty ke své další tvůrčí činnosti. Nezapomenutelným zážitkem se stala pro všechny návštěva galerie Albertina, kde jsme mohli obdivovat kromě stálé expozice také obrazy tzv. ,,pointilistů". Večerní prohlídka osvětlenými zahradami zámku Schönbrunn se také všem velmi líbila. Společnou návštěvu historického centra města a Individuální volno v rakouské metropoli nemohlo snad zkazit ani deštivé počasí, které nás bohužel tento den doprovázelo. Značně unavení, mokří, ale hlavně plni dojmů jsme se opět vrátili na naši ubytovnu, kde jsme společně večer naplánovali program posledního dne zájezdu. Čtvrteční dopoledne jsme strávili prohlídkami střední a vysoké umělecké školy, kde získali naši studenti inspiraci pro svoji další tvůrčí činnost. Po individuálním volnu jsme se všichni sešli v budově Ministerstva kultury Slovenské republiky, kde jsme se stali, my studenti i naši pedagogové, účastníky vernisáže prací našich spolužáků, učitelů a bývalých absolventů naší školy. Slova velvyslankyně ČR na Slovensku, paní Lívie Klausové, dále pak  proslov našeho pana ředitele Pavla Kopřivy a poslech dvou houslových skladeb v podání naší studentky Jolany Škachové se staly nádhernou pomyslnou tečkou za naším studijně-poznávacím zájezdem po kulturních a historických památkách Slovenska a Rakouska.