CZCZ

Výstava SUPŠS ve Weisswasseru 4.10. - 22.11.2009

 Ve spolupráci Sklářského muzea, organizační složky Města Kamenického Šenova, Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově a města a muzea v německém Weisswasseru vznikla výstava "Glaskunstfachschule Kamenický Šenov", která byla v pátek 4.10.2009 zahájena ve Sklářském muzeu ve Weisswasseru.

Na slavnostním zahájení zazněly zdravice starostů obou měst - Hartwiga Rauha z Weisswasseru a Mgr. Oty Raitera z Kamenického Šenova, ředitele SUPŠS K. Šenov ak. mal. Františka Janáka, Horsta Maye ze Spolku Sklářského muzea ve Weisswasseru a úvodní slovo ředitelky kamenickošenovského muzea Heleny Braunové. Tato výstava navázala na projekt recipročních výstav s odbornými semináři "Skleněné mosty", realizovaný před 5 lety ve spolupráci obou sklářských měst a muzeí.

Nově otevřená výstava prezentuje nejstarší sklářskou školu světa, založenou roku 1856 v Kamenickém Šenově, výběrem ze studentských prací od historie až po současnost. Zahrnuje m.j. i výrobky z období po r.1945, kdy německé pedagogy, kteří přesídlili do Rheinbachu u Bonnu, nahrazuje nová generace mladých českých výtvarníků. Vystavené předměty dokumentují jak dobu svého vzniku typickým stylem svého provedení, tak i vysokou výtvarnou a řemeslnou úroveň všech prezentovaných výrobků. Nejstarším vystaveným exonátem se stala nádoba na vodu s indickým dekorem, signovaná a datovaná r. 1888. Ukázku současných výrobků tvoří většinou maturitní práce z posledních let, z nichž některé dosáhly i mezinárodních ocenění. Z celkového počtu necelého sta exponátů pochází větší část z kolekce sklářské školy, menší část z depozitáře kamenickošenovského muzea.

Výstava ve Sklářském muzeu ve Weisswasseru potrvá do neděle 22. listopadu 2009.

 

Expozice ve Sklářském muzeum ve Weisswasseru
František Janák a Helena Braunová na vernisáži výstavy
Helena Braunová, Horst May, Romana Karbanová a Ota Raiter na vernisáži výstavy
Sklářské muzeum ve Weisswasseru
Starosta Weisswasseru Hartwig Rauh
Záběr z expozice
Záběr z expozice