CZCZ

Výstava maturitních prací

Letošní Muzejní noc byla zahájena v pátek 10. 6. proslovem pana starosty Bc. Františka Kučery. Po úvodních slovech paní ředitelky Sklářského muzea byl osloven ředitel naší školy, doc. MgA. Pavel Kopřiva Ph.D, aby zhodnotil maturitní práce studentů, které si následně mohli prohlédnout v přízemí muzea účastníci vernisáže. Ostatní zájemci o sklářské umění mají možnost práce letošní maturantů společně se stálou výstavou muzea zhlédnout až do 4. 9. 2016. Tato kulturní akce byla letos spojena s Nocí kostelů a zároveň byla věnovaná 160. výročí založení naší nejstarší sklářské školy v Evropě. Ředitel školy se společně s výtvarnými vedoucími jednotlivých studijních oborů rozhodl udělit věcné ceny za nejzdařilejší realizaci svých maturitních návrhů čtyřem nejlepším studentům. Z rukou ak. malíře Petra Menše převzala knižní cenu v oboru Malování skla Ilona Dragoeva, za rytecké a brusičské oddělení obdržela cenu od Mgr. A. Petra Stacha studentka Violetta Struchkova, MgA. Ladislav Průcha ocenil jako nejlepší maturitní práci v oboru Design světelných objektů výtvor maturantky Ajdany Bulimesové. Cenu ředitele školy získala za nejlepší výkon v teoretické i praktické části maturitní zkoušky studentka Mariia Pushkareva.