CZCZ

Delegace senátorů navštívila mladé skláře na SUPŠS v Kamenickém Šenově

Pátek, 29. 4. 2016, nebyl pro naši školu tak úplně všedním dnem. Běžný chod školy si totiž přijeli prohlédnout členové Senátu ČR, kteří se v rámci svého výjezdního zasedání seznamovali s různými známými a celosvětově proslulými firmami v Libereckém regionu. Bylo nám tedy ctí, že si za jedno ze svých zastavení vybrali právě naši školu.  Pánové Radko Martínek, Miroslav Nenutil, Jiří Vosecký, Vladimír Plaček  a  paní Mildada Emmerová  a Zdeňka Hamousová strávili ve škole více než dvě hodiny.

Výběr nejstarší sklářské školy na světě nebyl určitě náhodný, po návštěvě kamenicko-šenovské firmy Preciosa a. s., se nabízela senátorům návštěva "líhně" mladých sklářských odborníků, mezi které se rozhodně naše škola počítá. Úvodní slova k celé delegaci senátorů, v čele s p. Jiřím Voseckým, pronesl ředitel školy,  doc. MgA Pavel Kopřiva PhD., který krátce seznámil hosty s historií naší školy a rozvojem sklářského řemesla v tomto regionu. Dále pak připomenul velmi významné jubileum, které naše škola v letošním roce slaví. Hosté nechtěli uvěřit tomu, že se daří udržet již 160 let tuto školu v provozu a že je vůbec o sklářské řemeslo mezi mládeží neustálý zájem.  Po zhlédnutí vystavených studentských prací v prostorách školy a návštěvě malířské dílny, kde si mohli hosté sami vyzkoušet tzv. tiffany techniku, jednoznačně pronesli, že naše škola je jedinečným fenoménem v tomto libereckém regionu  a že vidí budoucnost českého sklářského řemesla velmi pozitivně.