CZCZ

Postup do krajského kola a velká gratulace všem našim olympionikům!

 Tento týden se nesl v Českolipském okrese ve znamení jazykových olympiád.


gymnáziu a v DDM Libertin se sešli všichni postupující studenti ze školních kol 

Olympiád v českém a anglickém jazyce, aby vzájemně poměřili své jazykové 

znalosti na okresní úrovni. Naše škola slavila na těchto soutěžích svoji premiéru. 

Studenti zde mohli dokázat účastníkům z ostatních středních škol a gymnázií na 

Českolipsku, že ani ve výuce teoretických předmětů nejsme na naší umělecké 

škole nijak pozadu.                                                                                 

Výborné gramatické a slohové znalosti v českém jazyce vynesly naši studentku 

1. ročníku - JOLANU ŠKACHOVOU - dokonce na bronzovou pozici, čímž získala 

možnost postoupit až do kola krajského, které se bude konat v dubnu v Liberci. 

Na 9. místě se umístila SABINA FALCMANOVÁ ze 3. ročníku, které samozřejmě 

patří také naše velká gratulace. Velká konkurence se sešla také na Olympiádě 

v angličtině, kde se naši studenti také rozhodně neztratili. MATYÁŠ MRKUS, 

student 1. ročníku, obsadil se svým výborným slovním projevem celkově velmi 

pěkné 6. místo a SABINA FALCMANOVÁ s umístěním na 11. pozici se rozhodně 

nemusí za své znalosti anglického jazyka stydět. Všem výše jmenovaným 

studentům patří náš velký dík za vzornou reprezentaci školy a JOLANĚ přejeme 

hodně úspěchů v kole

 

-> Žádné fotografie v galerii.