CZCZ

Olympiády nejen ve sportu.

Ještě před vánočními svátky se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Této premiéry se zúčastnilo 12 studentů ze všech ročníků. Své znalosti museli prokázat zejména v oblasti slovní zásoby (lexikologie), větné stavby (syntaxe) a tvarosloví (morfologie). Svoji kreativitu měli studenti předvést při vypracovávání slohového cvičení, libovolného slohového útvaru na téma: ,,KDYŽ JSEM JEŠTĚ CHODIL SPÁT PO VEČERNÍČKU…“.

Vítězná a zároveň postupová místa obsadily 2 studentky, a to JOLANA ŠKACHOVÁ z 1. ročníku a SABINA FALCMANOVÁ ze 3. ročníku.

Zúčastněným studentům děkujeme za účast v našem premiérovém školním kole této olympiády a našim dvěma nejlepším budeme držet ,,palce“ v kole okresním, které se bude konat na Gymnáziu v České Lípě dne 15. 2. 2016.

Dne 13. 1. 2016 proběhlo pod vedením vyučujících Bc. Ilony Husákové a Mgr. Karolíny Stránské školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Olympiády se zúčastnili následující studenti:

1. ročník: Jana Kučerová, Matyáš Mrkus

2. ročník: Vítězslav Nepraš, Viktorie Bayramian

3. ročník: Sabina Falcmanová, Aspandiar Kurman


 

Vítězná místa obsadili: 1. Matyáš Mrkus

 

2. Sabina Falcmanová

 

3. Jana Kučerová


Všem účastníkům děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu. Matyášovi a Sabině přejeme hodně štěstí a zdaru v okresním kole.