CZCZ

"České ručičky" Brno 2009

 Naše sklářská škola byla pozvána na celostátní setkání učňovské mládeže "České ručičky", které se konalo v pátek 18. září na náměstí Svobody v Brně. Tato akce byla veletrhem nových i tradičních řemesel. Učitel Rudolf Kment a studentka Michaela Trojanová zde předváděli rytí skla. O jejich práci byl po celý den veliký zájem. Ředitel školy František Janák se ve stejný den zúčastnil kulatého stolu na Brněnském výstavišti k problematice odborného školství, který se konal pod záštitou Asociace krajů České republiky.

 

Náš stánek na náměstí Svobody v Brně
František Janák, Michaela Trojanová a Rudolf Kment
Michaela Trojanová předvádí rytí skla
Brňané obdivují práci našich rytců
Rudolf Kment předvádí rytí skla
Kulatý stůl
Kulatý stůl