CZCZ

Vyhlášení soutěže Světlo pro hospic

 Dnes 8. 12. 2015 došlo k tolik očekávanému vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Světlo pro hospic. Soutěžním úkolem bylo vytvořit světelný objekt do vznikajícího hospice s paliativní péčí v Liberci. Soutěž byla určena studentům středních uměleckých škol Libereckého kraje a zúčastnili se jí kromě našich žáků i studenti ze sklářské školy ze Železného Brodu  a umělecké školy z Turnova. Jak poznamenali zúčastnění porotci z řad renomovaných architektů a designerů, jednotlivé soutěžní návrhy měly vysokou úroveň a bylo těžké mezi nimi vybrat vítězný, který se bude ve spolupráci s firmou Preciosa Lighting a.s. realizovat.

Naši studenti v této soutěži obstáli naprosto jedinečně. Martin Jašontek a Matěj Kapitán obsadili první místo, Sabina Falcmanová se umístila druhá. Nikita Savelyev, Mariia Pushkareva a Andrey Kuzmenko získali páté místo. Všichni pak obdrželi z rukou pana hejtmana Martina Půty a  paní Evy Bartoňové cenu v podobě finanční odměny. Gratulujeme všem zúčastněným a začínáme pracovat na realizaci vítězných návrhů.