CZCZ

Učitelé ZUŠ v naší škole.

 6. 11. 2015 navštívili naší školu učitelé výtvarných oborů  základních uměleckých škol. Připravili jsme pro všechny bohatý a poutavý program. Navštívili jsme výrobní provozy místní Preciosy Ligting a.s., diskutovali nad perspektivní budoucností sklářského řemesla s Davidem Sobotkou ze sklárny AJETO, Zdeňkem Kudláčkem ze studia KOLEKTIV a Mirkou Bartoňovou ze sektorové dohody institucí zabývajících se sklářstvím. Na závěr jsme pro všechny učitele připravili zajímavý workshop ve školních dílnách. Tato akce položila základy významné spolupráce napříč vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli ve sklářském odvětví. Věříme, že nebude poslední a že se stane významným nástrojem komunikace, díky němuž se nám bude dařit efektivně vychovávat nové schopné řemeslníky a výtvarníky, kteří ponesou dál dobré jméno českého skla.