CZCZ

Poznávací pobyt v Edinburghu.

První dva zářijové týdny se vyučující anglického jazyka, Ilona Husáková, zúčastnila studijně poznávacího pobytu v hlavním městě Skotska, Edinburghu. Jazykový kurz, na který docházela, byl hrazen z prostředků Evropské unie, konkrétně z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Program si klade za cíl rozvíjení lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání a celoživotního učení a zároveň má stimulovat spolupráci participujících subjektů. V rámci tohoto programu připravuje škola jazykově poznávací zájezdy také pro studenty školy. Uskutečnit by se měly do konce kalendářního roku 2015.