CZCZ

Nědělní odpoledne v Národním divadle.

V neděli 7. června se vydali studenti naší školy do Prahy nejen za historií, ale i za kulturou.
Po výstupu z autobusu na Hradčanech jsme se společně vydali na slunnou procházku Královskou cestou. Slečna průvodkyně nám podávala výklad o jednotlivých památkách, které jsme cestou míjeli. Naše trasa končila na Václavském náměstí. Potom následoval rozchod, určený k občerstvení a odpočinku v samém centru naší metropole. Společně jsme se opět sešli až ve foyer staré scény Národního divadla. Před představením divadelní hry Strakonický dudák od Josefa Kajetána Tyla jsme si stačili prohlédnout v místním sklepení základní kameny Národního divadla, které sem byly svezeny již v 19. století, dále pak nádherné malby na stěnách v sále, obrazovou výzdobu v předsálí, a v neposlední řadě monumentální oponu s nápisem NÁROD SOBĚ od Vojtěcha Hynaise. Myslím, že i trochu moderní pojetí této naší již historické báchorky studenty přesto zaujalo a že se stal tento kulturní zážitek pro mnohé nezapomenutelným. Z našeho hlavního města odjížděl autobus plný unavených, ale zároveň spokojených studentů a absolventů naší školy, kteří určitě nelitovali takto příjemně stráveného letního nedělního odpoledne.