CZCZ

Vernisáž výstavy v Galerii Moser

Dne 5. 2. 2015 byla slavnostní vernisáží zahájena v Praze výstava prací pedagogů a studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, které se zúčastil i starosta Kamenického Šenova, Bc. František Kučera. Průvodního slova se ujali PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D., proděkan pro vědu a zahraničí Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, a dále pak ředitel SUPŠS doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D..Vedle již zmiňovaného Pavla Kopřivy zde prezentují své umělecké výtvory i další výtvarníci a zároveň pedagogové nejstarší sklářské školy na světě – Petr Menš, Dagmar Pánková, Josef Kříž, Petr Stacho a Ladislav Průcha. Díla těchto předních sklářských výtvarníků a jejich žáků jsou pro veřejnost k vidění v galerii světoznámé sklářské značky Moser na pražském Staroměstském náměstí. Tato akce se uskutečnila na pozvání uměleckého ředitele sklárny Moser, pana Lukáše Jabůrka, a je zároveň součástí projektu "Česká sklářská škola se představuje". Výstava, která potrvá až do konce dubna, je také vyjádřením úzké spolupráce naší SUPŠS a sklárny Moser, se kterou  mají naši  studenti  možnost  spolupracovat  v oblasti rytého a broušeného skla  a v návrhování designu.