CZCZ

Noc skla a světla

 V pátek 19. 9. a v sobotu 20.9. 2014 pořádáme Den otevřených dveří a Noc skla a světla. V tyto dny máte možnost navštívit prostory školy, zjistit možnosti studia a dalšího rozvoje na naší škole. V pátek bude příležitost na setkání s absolventy školy. Po oba dny mohou rodiče a zájemci o studium získat podstatné informace ke školním vzdělávacím plánům a k možnostem uplatnění absolventů zaměřených na Design skla a na Design světelných objektů.

Noc Skla a Světla a Den otevřených dveří

19. 9. - 20. 9. 2014

OFICIÁLNÍ PROGRAM

 

Pátek 19.9.

15 00 Slavnostní zahájení před budovou školy

 

15 15 Taneční vystoupení DTK Boráček „Mix latina“

 

Foukání skla na školní mikrovlnné peci

 

16 00  Hudební vystoupení skupiny Lužická tráva 

 

RAP Erik Macura (student naší školy)

LEGENDY SKLÁŘSKÉ ŠKOLY - Vzorování na huti Elias Palm

17 00   René Roubíček

18 00   Komentovaná prohlídka školy (sraz ve vchodu do školy – R. Karbanová)

19 00   Jiří Šuhájek (absolvent naší SUPŠS)

  V mezičase výtvarní učitelé sklářské školy

20 00   Komentovaná prohlídka školy (sraz ve vchodu do školy – R. Karbanová

 21 00  Ohňová show Grex + SHŠ Garde (studentka  naší školy M. Baná)

 21 15  Projekce a V-Jaying  Pavel Mrkus (absolvent naší SUPŠS)          

 

Po celý den je možné navštívit provozy a dílny školy, včetně galerie, kdy bude možné získat informace o studiu a bude prostor pro setkávání bývalých absolventů školy. V rytecké dílně školy budou dokončovat své práce účastníci Mezinárodního sympozia rytého skla.

V prostorách školy a ve stáncích před školou budou prezentovat své výrobky místní sklářské firmy a absolventi naší školy.

Občerstvení zajišťuje: „Bufet Retro“

 

Sobota 20. 9. 2014

 

Od 8 00 do 13 00 probíhá Den otevřených dveří ve škole a současně ve firmě Preciosa Lighting a.s.

Mezi oběma místy bude jezdit zdarma vláček.  V uvedené době je možné opět navštívit provozy a dílny školy, včetně galerie, kdy bude možné získat informace o studiu a bude prostor pro setkávání bývalých absolventů školy. Vhodný den pro uchazeče o studium v novém školním roce.

Ve školní prodejně je možnost nákupu s 10% slevou.

Změna programu vyhrazena.

 

 

 

-> Žádné fotografie v galerii.