CZCZ

Stáž německých studentů

Do naší školy přijela skupina německých studentů z partnerské školy v Rheinbachu na tradiční výměnou stáž. Během tří týdnů se seznámí s technikou taveného skla a vitrografie, poznají dílenský provoz ve všech zaměřeních naší školy. Navštíví pamětihodnosti severočeského kraje, místní sklářské firmy a výtvarná studia. Na závěr navštíví hlavní město Prahu.