CZCZ

RUMBURK 2013.

Dne 12. listopadu se volně prezentovala naše škola formou workshopu v kulturním domě v Rumburku. Akce byla určena pro žáky, kteří končí povinnou devítiletou školní docházku, rodiče vycházejících žáků a osoby, které chtějí získat vzdělání formou dílčích kvalifikací. Cílem tedy bylo nabídnout informace o možnostech studia a o požadavcích  na příjímací zkoušky v naší škole. Kromě toho si mohli návštěvníci našeho stánku teké vyrobit za pomoci našich studentů a pedagogů nějakou drobnost ze skla, či si odnést smyvatelné tetování.