CZCZ

TECH UP - Projektový den.

Jako součást projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji se uskutečnil 9. Ledna na SUPŠS Kamenický Šenov projektový den. Hosty projektového dne byli žáci 8 třídy základní školy v Kamenickém Šenově. Žáci měli možnost navštívit 5 pracovišť střední školy. Projektového dne se zúčastnilo celkem 29 žáků, kteří postupně prošli pracovišti malování skla, broušení skla, rytí skla, světelné techniky a elektroniky. Na některých pracovištích měli žáci možnost si vyzkoušet některé techniky a vyrobit si jednoduché výtvory. Projektové dny s partnerskými školami budou probíhat každý měsíc, kde se žáci seznámí s pracovišti SUPŠS Kamenický Šenov a zároveň si mohou vyzkoušet výrobu jednoduchých výrobků, které si odnesou ze školy na památku.

 

Pracoviště brusírny
Pracoviště malování skla
Pracoviště světelné techniky
Pracoviště elektroniky
Pracoviště rytí skla