CZCZ

Přijďte zítra na talentovou zkoušku.

První kolo přijímacího řízení do prvního ročníku školního roku 2014 – 2015 na SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově oboru vzdělání 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů se bude konat 8.a 9. ledna 2014 v 8:00 hodin. Součástí zkoušky jsou SCIO testy, kresba, malba a modelování. Nutné donést k talentovým zkouškám také domácí práce v originále i na CD nebo DVD nosiči.

 

Zkouška z modelování