CZCZ

Stříbrná medaile MŠMT pro ak. mal. Karla Rybáčka in memoriam

 Bývalý dlouholetý pedagog a ředitel SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově pan ak.mal. Karel Rybáček (1931-2006) obdržel v těchto dnech (v dubnu 2009) in memoriam na základě návrhu SUPŠS stříbrnou medailí 1. stupně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na toto významné ocenění byl doporučený výběrovou komisí pro výběr kandidátů a následně byl panem ministrem schválený. Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje od roku 1997 jako nejvyšší ocenění působení v resortu školství. Medaili uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy každoročně u příležitosti Dne učitelů 28. března, případně i mimo toto datum, při významných životních jubileích. Medaili lze udělit také in memoriam. Stříbrná medaile je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.

Pan Karel Rybáček vystudoval sklářskou školu v Novém Boru v oddělení malování a leptání skla a dále VŠUP v oddělení monumentální malby a skla u prof. J. Kaplického. Od roku 1960 pracoval jako vedoucí výtvarník oddělení malování a leptání skla na sklářské škole v Kamenickém Šenově. Až do roku 1990 se věnoval pedagogické činnosti. Vychoval mnoho dnes již známých sklářských odborníků a výtvarníků. V roce 1990 se stal ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. V roce 1997 odešel Karel Rybáček do důchodu, ale i nadále spolupracoval se školou a pomáhal s přípravami výstav a symposií.
V letech působení pana Karla Rybáčka ve funkci ředitele školy zde došlo k velikým změnám. Pan Karel Rybáček naplánoval rozsáhlou přestavbu školy, kterou dotáhl do úspěšného konce. Přestavba propojila pomocí tunelu všechny tři školní budovy a vytvořila nové prostory pro vystavování žákovských prací. Vznikly také nové šatny pro studenty, kabinety pro učitele a nové půdní ateliéry s fotoateliérem. Byla také vytvořena nová moderní dílna pro práci nad kahanem pro doplňkovou výuku.

V roce 2006 proběhly na SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově oslavy 150. let založení školy. Karel Rybáček byl čestným předsedou přípravného výboru oslav a aktivně se podílel na jejich organizaci. Bohužel právě v den oslav pan Karel Rybáček náhle zemřel. V jeho osobě odešel vynikající sklářský odborník a výtvarník, významný pedagog a přátelský a milý kolega.

Toto ocenění je v tomto roce již druhé, které obdrželi bývalí pedagogové SUPŠS v Kamenickém Šenově. U příležitosti dne učitelů obdržel ocenění pan Václav Hubert za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost z rukou náměstka hejtmana Libereckého kraje pana Bc. Radka Cikla.

 

Karel Rybáček
Stříbrná medaile MŠMT
František Janák a Romana Karbanová s medailí
František Janák přijímá medaili pro Karla Rybáčka
Ministr Ondřej Liška a František Janák
Ředitel školy Janák a zástupkyně Kronďáková předávají ocenění paní Rybáčkové
Stříbrná medaile MŠMT
Stříbrná medaile MŠMT