CZCZ

Další zahraniční stážisté.

V měsíci červnu jsme opět přivítali na naší škole několik zahraničních stážistů. V rámci výměnného programu LEONARDO v době od 2.6. do 29.6. působily na naší škole 2 stážistky, studentky RIGA SCHOOL OF ARTS AND GLASS z Lotyšska, Anna Ennite a Katrina Benina.
Obě si postupně vyzkoušely základy rytí skla, malování a pískování, vytvořily si jednoduchý reliéf technikou tavení skla do formy.
Navštívily též několik sklářských firem na Kamenickošenovsku a Novoborsku, včetně sklářských muzeí a dále pamětihodnosti Českolipska.
Na závěr navštívily město Děčín a hlavní město Prahu.
Týdenní kurz malování skla absolvoval též holandský učitel pan Chester Lee, jenž již pravidelně třetím rokem navštěvuje naší školu. V malířské dílně si vytvořil pod pedagogickým dohledem odb.uč. Dagmar Pánkové malovaný objekt, jenž si sám navrhl.
Všichni stážisté byli spokojeni s úrovní výuky a pochvalovali si přátelskou atmosféru na naší škole.