CZCZ

Dárkové předměty pro mezinárodní konferenci.

 SUPŠS v Kamenickém Šenově navrhla a ve spolupráci s Klára hutí na Polevsku vyrobila oficielní dary pro účastníky mezinárodní konference Inovace a kreativita v Programu celoživotního učení. Konference se bude konat v Praze 6. -7. května 2009 v rámci předsednictví ČR v EU. Jedná se o oficiální akci Evropské komise. Účastníky konference budou zástupci EK, zástupci ministerstev školství jednotlivých členských zemí, zástupci národních agentur Programu celoživotního učení, předkladatelé oceněných projektů a někteří další. Návrh a výrobu dárkových předmětů objednal Dům zahraničních služeb a Národní agentura evropských programů. Autorem návrhu je vedoucí ryteckého oddělení pan Ladislav Průcha.

 

Dóza 2009, křišťálové a kobaltové sklo
Kontrola a balení dárkových předmětů