CZCZ

Přijetí naší školy do sítě ASPnet.

Dne 21. března bude slavnostně přijata sklářská škola v Kamenickém Šenove do přidružené sítě škol UNESCO ASP-net, které se uskuteční na setkání koordinačního týmu v Praze v Černínském paláci. Na tomto setkání se bude projednávat 19. výroční setkání ve Valašském Meziříčí 23.-24.9.2013. Naše škola se již od roku 2009 snažila vstoupit do sítě ASP-NET. Po sepsání projektu tak působila jako čekatel. První projekt byl vytvořen na období 2009-2010. V současnosti je aktuální nový projekt vypracovaný na podzim roku 2012. Projekt je zaměřen na multikulturní školu a jeho cílem je zachovávat kulturní dědictví při vzdělávání a rozšiřovat mezikulturní dialog. Celý projekt bude završen oslavami v roce 2016, kdy škola oslaví 170 let svého založení.

Historie:

Síť ASPnet vznikla v roce 1953. Česká republika se v roce 1966 zapojila do celosvětového projektu Přidružených škol UNESCO. Úlohu koordinátora tohoto projektu v České republice vykonává od roku 1997 po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Sekretariát České komise pro UNESCO. Ten poskytuje školám potřebné informace a podněty ke spolupráci nejen v rámci české sítě ale také se zahraničními školami ASP (Associated School Project). Zodpovědnost za zápis českých škol do centrálního registru sítě Přidružených škol UNESCO v Paříži spočívá na resortu školství. 

V roce 2013 si připomeneme 60. výročí založení sítě ASPnet (1953), která již nyní představuje globální síť sdružující více než 9.000 škol a vzdělávacích institucí ve 180 zemích světa s cílem podporovat mezinárodní porozumění, mír, mezi-kulturní dialog, udržitelný rozvoj i kvalitní vzdělávání a praxi.

odkaz na CZ síť ASPnet: http://www.skoly-unesco.cz/

 

Přijetí studentů z Kazachstánu starostou města na městském úřadě v Kamenickém Šenov.
Studentka z Kazachstánu pomáhá při worshopech pro děti ze základních škol.