CZCZ

Den otevřených dveří SUPŠS, návštěva náměstkyně ministra Ing. Evy Bartoňové.

 

Dne 8.10.2012 pořádala Sklářská škola v Kamenickém Šenově den otevřených dveří. Pozvání k návštěvě přijala náměstkyně ministra školství paní Ing. Eva Bartoňová. Debaty o problémech školy se také zúčastnili starosta obce Kamenický Šenov Bc. František Kučera, starosta obce Okrouhlá Jiří Vosecký, personální ředitel firmy Preciosa Pavel Brzák a pan Peter Rath z firmy Lobmeyr Vídeň. Zazněly největší problémy školy. Některé problémy je potřeba řešit okamžitě a některé se musí řešit koncepčně a postupně. Ředitel školy Ing. Petr Kolč společně se zástupcem Ing. Mgr. Janem Hodničákem představili své řešení dlouhodobých problémů školy. Seznámili zúčastněné s dlouhodobým záměrem inovace vzdělávání na SUPŠS v Kamenickém Šenově. Dále přednesli záměr projektu na financování potřeb školy. Nejpalčivějším problémem školy je modernizace a financování provozních nákladů, které úzce souvisí s počtem žáků na škole. I když se podařilo zvýšit počet žáků na škole není to stále dost pro zajištění provozu školy. Ve společné diskuzi zaznělo mnoho argumentů pro zachování školy zvláště v kontrastu s nedávnými hrozbami její likvidace. Hlavní myšlenkou je zachování celého regionu sklářských škol dílen a firem, protože v současnosti je to již poslední oblast s uceleným systémem sklářského průmyslu. Dílny, firmy a školy představují křehký řetěz, kde každý článek je nedílnou součástí. Zrušením jednoho článku řetězu se poruší celý systém. Jednotlivé články řetězu si nekonkurují ale vzájemně se doplňují. Dokazuje to i fakt, že školy se stejným oborem vzdělávání vychovávají studenta s odlišnými znalostmi i zkušenostmi. Stejně to platí i u firem, kde každá ze sklářských firem umí vždy něco jinak, než ta druhá. Potřeby vzdělávání studentů v souladu s požadavky firem potvrdil i personální ředitel Preciosy Pavel Brzák. V současnosti probíhá upřesnění požadavků Preciosy na znalosti a zkušenosti studenta potřebné pro dokonalé zvládnutí profese. Pan Peter Rath potvrdil výjimečnost i kvalitu českého sklářského regionu a vyslovil se také pro mediální a obchodní celosvětovou podporu a propagaci regionu, které by měly přinést prosperitu. 

 

Školu navštívili žáci základních škol z Jablonného v Podještědí a Nového Boru. Žáky nejdříve přivítal ředitel školy Ing. Petr Kolč, potom žáci shlédli informační prezentaci o škole vedenou zástupcem ředitele Ing. Mgr. Janem Hodničákem a potom se po skupinkách vydali na prohlídku dílen a ateliérů školy. Někteří z žáků již při prohlídce projevili zájem o studium na škole. Na závěr si prohlédli rozsáhlou galerii školních výrobků.

 

Ing. Petr Kolč, ředitel SUPŠS Kamenický Šenov.

 

 

Žáci základní školy na úvodním seznámení se školou.
Žáci základní školy na úvodním seznámení se školou.
Žáci základní školy na úvodním seznámení se školou.
Průvodci žáků po škole MgA. Ladislav Průcha a Bc. Ilona Husáková
Prohlídka brusírny.
Prohlídka brusírny.
Setkání s našimi významnými hosty ve vstupní hale - náměstkyně ministra Ing.Eva Bartoňová, starosta obce Okrouhlá Jiří Vosecký, ředitel Ing. Petr Kolč a zástupce ředitele Ing. Mgr. Jan Hodničák
Ing.Eva Bartoňová a Jiří Vosecký
Diskuze s hosty o škole v ředitelně
Prohlídka vitrín se žákovskými pracemi.
Náměstkyně Eva Bartoňová s ředitelem školy
Návštěva malířské dílny.
Malířská dílna - Eva Bartoňová - dílenská učitelka Dagmar Pánková