CZCZ

Přednáška Petera Ratha.

Ve středu 2.5.2012 uspořádal v naší škole přednášku pan Peter Rath, archivář firmy Lobmeyr z Vídně. Přednáška se týkala historie firmy Lobmeyr a jejího podílu na vývoji osvětlovadel a nového pojetí využití světelných zdrojů v interiéru s důrazem na světelnou pohodu. Peter Rath zdůraznil důležitou roli, kterou má naše škola v přípravě nových odborníků v této oblasti.

 

Přednáška Petera Ratha
Přednáška Petera Ratha