CZCZ

Studijní pobyty zahraničních stážistů.

V měsíci dubnu 2012 v naší škole absolvovali kurzy další dva zahraniční stážisté, kteří nastoupili do školy po dvou čínských studentech, kteří pobývali na naší škole v březnu. Byl to holandský učitel pan Chester Lee a izraelská sochařka Batia Mach Shepherd. Chester Lee již absolvoval v minulých letech na naší škole kurzy tavené plastiky a broušení a hranování skla. Tentokrát si zvolil týdenní kurz slinování, lehání a pískování skla. Pod odborným dozorem učitelky dílen Dagmar Pánkové touto technikou vytvořil dva objekty a také si navrhl a vypískoval dekor na skleněnou vázu. Velmi pochvalně se vyjádřil o vstřícnosti pedagogů naší školy a o profesionálním přístupu paní Dagmar Pánkové. Vyslovil také přání absolvovat na podzim další kurz.
Batia Mach Shepherd si zvolila měsíční kurz tavení skla do forem .Batia si vyzkoušela několik technik výroby forem, včetně výroby formy na ztracený vosk. Po celou dobu stáže jí s prací pomáhal zást. ředitele ak. mal. František Janák a vedoucí odd. broušeného a rytého skla Mgr.A. Petr Stacho.
Batia též navštívila se svým přítelem řadu kulturních pamětihodností a sklářských firem. Mezi ně patřily zřícenina hradu Svojkov, vrch Ostrý, skála smrti v Kunraticích nebo skalní komplexy v Hřensku a Malé skále. Dále navštívila sklárnu Jílek v Kamenickém Šenově, firmu AJETO v Lindavě a sklářská muzea v Kam. Šenově, v Novém Boru, v Jablonci nad Nisou a muzeum S. Libenského v Železném Brodě. Na závěr stáže projevila zájem vrátit se opět do naší školy, aby si prohloubila znalosti a zkušenosti ve výrobě forem a naučila se dalším technikám.

 

Batia Shepherd
Batia Shepherd
Batia Shepherd
Batia Shepherd
Mold making
Mold making
Mold making