CZCZ

Přednáška na setkání Bundesverband der Jungglaser und Fensterbauer E.V. v Praze.

Dne 27.dubna 2012 na 63. zasedání Německého spolku mladých sklenářů a stavitelů oken z Hadamaru, pořádaném v Praze, vystoupila ředitelka sklářského muzea v Kamenickém Šenově paní Helena Braunová se zástupcem ředitele SUPŠS v Kamenickém Šenově panem Františkem Janákem s přednáškou o historii výroby skla na kamenickošenovsku a o nových studijních programech – restaurování osvětlovadel a sklo v architektuře - na sklářské škole v Kamenickém Šenově. Zasedání spolku v Praze mělo na programu exkurze a přednášky. V rámci exkurzí byla například v plánu návštěva sklárny Rückl v Nižboru. Přednášky obsahovaly témata „Zasklívání a skleněná stavba“, „Zušlechťování povrchu“, „Historické zrcadlové obkládání a „Povrchová ochrana skla“. František Janák vyzval organizátory zasedání ke spolupráci se sklářskou školou v Kamenickém Šenově. Vyzval je také, aby příští výjezdové zasedání svého spolku uspořádali v Kamenickém Šenově.

Odkaz: www.jungglaser.de

 

Pan Detlef Kasten, paní Helena Braunová a pan František Janák
Pan Detlev Kasten
Pan Detlev Kasten předává paní Heleně Braunové dar
Paní Helena Braunová
Paní Helena Braunová a pan Helmut Hoffman z Rheinbachu
Účastníci zasedání