CZCZ

Nejlepší žáci SUPŠS získali prospěchová stipendia.

Celkem 27.000,- Kč bylo ve formě stipendií vyplaceno nejlepším žákům SUPŠ sklářské u příležitosti předávání pololetních vysvědčení. Prospěchová stipendia získalo 40% z celkového počtu žáků, kteří na SUPŠS studují! Tak vysoký počet dobře studujících studentů vedení školy příjemně překvapil. Mezi oceněnými byli i čtyři z pěti kazašských studentů, kteří tento školní rok nastoupili do prvního ročníku, čímž dokazují svou píli a vysokou pracovní motivaci. Prospěchová stipendia vyhlásil Klub přátel školy. Peníze jsou čerpány ze sponzorských darů a jsou vypláceny pololetně. Žáci s průměrem do 1,5 obdrželi 2.000,- Kč a žáci s průměrem do 2,0 získali částku 1.000,- Kč. Podrobnosti o podmínkách získání stipendií jsou k dispozici na webových stránkách školy.

 

Studenti z Kazachstánu