CZCZ

Němečtí studenti na SUPŠS v Kamenickém Šenově na výměnné stáži.

29. ledna 2012 k nám v rámci evropského programu Leonardo opět přijela skupina deseti německých studentů z partnerské školy Berufskoleg z Rheinbachu. Pobudou zde 3 týdny. Skupinu vede učitelka paní Sabina Ramershoven, kterou ve funkci postupně vystřídají další dva němečtí kolegové. Pod odborným vedením učitelů SUPŠS se němečtí žáci zpočátku učí vytvářet modely a formy na tavení skla. Při výuce jim pomáhají také žáci SUPŠS. Tato vzájemná pomoc a spolupráce učitelů a žáků obou škol vytváří velmi dobré pracovní a osobní vztahy.

Němečtí žáci mají v programu mimo jiné také tvorbu vitrografických listů a výuku kresby zátiší a portrétů. Získají také informace o některých sklářských technologických postupech. Součástí programu je návštěva sklářských závodů a ateliérů jakými jsou například firmy Preciosa, sklárna bratří Jílků, TGK a Ajeto. Nebude chybět návštěva sklářských muzeí a výlet za památkami Prahy a některých dalších míst na severu Čech. Němečtí studenti jsou také od svých českých spolužáků pozváni na tradiční maturitní ples. Pro německé přátele je rovněž připravený bowlingový turnaj.

Spolupráce mezi oběma odbornými školami je vázána od roku 1996 partnerskou smlouvou, v rámci které mají také čeští žáci možnost periodicky se zúčastňovat výměnných pobytů v Německu. Tato spolupráce je oběma stranami velmi ceněná. Úzká spolupráce probíhá také mezi městy Kamenickým Šenovem a Rheinbachem, mezi jejich institucemi, spolky a kluby. Představitelé a občané obou měst se zúčastňují každoročně řady společných akcí.

 

Formy v peci
František Janák koriguje model
Němečtí studenti při práci na modelech
Němečtí studenti při práci na modelech
Němečtí studenti při práci na modelech
Němečtí žáci kreslí
Němečtí žáci kreslí
Práce v kovárně
Předávání europasů
Předávání europasů
Předávání europasů
Rozebírání forem
Rozebírání forem
Tisk ze skleněných desek
Tisk ze skleněných desek
Tisk ze skleněných desek
Tisk ze skleněných desek
Tisk ze skleněných desek
Tisk ze skleněných desek
Tisk ze skleněných desek
Tisk ze skleněných desek
Tisk ze skleněných desek
Tisk ze skleněných desek
Tisk ze skleněných desek
Tisk ze skleněných desek
Učitel Ladislav Průcha s českými a německými studenty
Učitel Petr Stacho s českými a německými studenty při výrobě formy
Učitel Petr Stacho s českými a německými studenty při výrobě formy
Učitelka Sabina Ramershoven se svým studentem
Vyjímání forem z pece
Vyjímání forem z pece