CZCZ

Slovo na závěr roku 2011.

Uplynulý kalendářní rok nebyl pro naši SUPŠS o mnoho lehčí, než ty předchozí. Byl charakteristický dalším pokračováním boje za přežití. Přesto se dá říci, že došlo k zásadnímu obratu v této kauze díky návštěvě ministra školství Josefa Dobeše v naší škole na začátku ledna tohoto roku, při které označil SUPŠS v Kamenickém Šenově za rodinné stříbro, které je nutné zachovat pro budoucnost. K převzetí školy pod ministerstvo školství, tak jak pan ministr sliboval, zřejmě v nejbližší době nedojde, a to z několika důvodů. To ale není pro naši SUPŠS žádná tragédie. Ministr školství i nadále považuje zachování naší školy za svou prioritu a při osobním setkání na začátku prosince mě ujistil o její podpoře. Formy této pomoci se hledají a já věřím, že přijatelné a trvalé řešení se najde. Již druhý rok jsme se obešli bez zvláštních dotací z rozpočtu Libereckého kraje díky úsporným opatřením, díky provedené reorganizaci školy a také díky vlastní výdělečné činnosti a sponzorským darům. Nikdo nám nemůže předhazovat, že na nás doplácí, nebo že žijeme na něčí účet!

Také se nám daří v této nelehké situaci získávat nové žáky pro studium. Letos máme dvojnásobný počet přihlášek do prvního kola talentových zkoušek ve srovnání s rokem předchozím! Děláme pro to maximum, protože více než dotace jsou zárukou další existence školy noví studenti. Každý ví, že inflace nových škol a oborů a snížený počet absolventů devátých tříd způsobil kritický nedostatek uchazečů o studium. Abychom pomohli vyřešit tento problém, přijali jsme ke studiu první skupinu pěti talentovaných kazašských studentů. Ač jsme toto rozhodnutí udělali s jistými obavami, můžeme dnes říci, že to bylo rozhodnutí správné. Tito studenti projevují kromě talentu také velikou pracovitost a píli a jsou dobrým příkladem ostatním studentům. Pro příští školní rok počítáme s přijetím další skupiny studentů z Kazachstánu. Již teď se na ně těšíme!

Přáli bychom si, aby naše úsilí za zachování školy bylo přetaveno v novou budoucnost, kdy budeme moci náš čas a energii věnovat hlavnímu účelu své činnosti, jakou je vzdělávání. První prezident Československé republiky T.G. Masaryk prohlásil, že dobrá škola šetří státu peníze za kriminál, špitál a chudobinec a takovou školou bychom si přáli být!

Děkujeme vám všem, kteří jste naši školu v minulém roce podpořili a kteří jste se zasloužili o její zachování! Přeji vám za všechny zaměstnance naší školy krásné, klidné a spokojené svátky a vše nejlepší v Novém roce 2012!

ak.mal. František Janák
zástupce ředitele

 

PF 2012