CZCZ

Den otevřených dveří v sobotu 12. listopadu 2011.

V sobotu 12. listopadu 2011 sklářská škola v Kamenickém Šenově pořádala za hojné účasti návštěvníků další den otevřených dveří.

Od 9 h do 14 h ve škole tradičně proběhla volná prohlídka všech učeben, ateliérů, školní galerie a prodejny. V dílnách probíhalo rytí, malování, broušení skla a práce v kovářské dílně. Ve studiu body artu si zájemci mohli nechat „vytetovat“ na své tělo vybraný obrázek. Proběhlo také ukázkové foukání skla u unikátní mikrovlnné pece v provedení sklářského mistra Tomáše Kamence, kterému asistoval učitel SUPŠS ing. Jan Houferák. Byla prezentována práce s konstrukčním a 3D programem Autocad a Rhinoceros. Příchozí si mohli vyzkoušet některé sklářské techniky a vytvořit si pod dohledem zkušených pedagogů svůj první vlastní výrobek za skla. Návštěvníci obdrželi informace o talentových zkouškách a o studiu. Potenciální zájemci o studium si mohli také vyzkoušet talentové zkoušky "na nečisto" v kresbě a modelování.

Svoje umění předváděl v kovářské dílně mistr Milan Petrášek, který před zraky diváků vykoval svícen z obyčejného krumpáče. Návštěvníci dne otevřených dveří si mohli z kovárny domů odnést speciálně raženou minci a vlastnoručně vyrobenou kovovou píšťalku. Mezi významné návštěvníky dne otevřených dveří patřila náměstkyně ministerstva školství paní Eva Bartoňová, která po besedě s učiteli SUPŠS si se svým manželem prohlédla některé žákovské práce, dílny a učebny a vyzkoušela si body art. Školu také mimo jiné navštívil starosta města Kamenický Šenov pan František Kučera a předsedkyně krajské odborové rady z České Lípy paní Alena Losová.

Listopadový den otevřených dveří byl velmi úspěšný a zařadil se do dlouhé řady propagačních akcí, které SUPŠS tento rok uspořádala.

 

Body art (1)
Body art (1)
Body art
Broušení skla
Broušení skla
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
Foukání skla u mikrovlnné pece
Foukání skla u mikrovlnné pece
Foukání skla u mikrovlnné pece
Foukání skla u mikrovlnné pece
Foukání skla u mikrovlnné pece
Foukání skla u mikrovlnné pece
Foukání skla u mikrovlnné pece
Foukání skla u mikrovlnné pece
Kreslení
Kreslení
Kreslení
Malování skla
Malování skla
Malování skla
Malování skla
Malování skla
Malování skla
Malování skla
Ukázka ,,pamětní,, mince ražené pro děti
Ukázka ,,pamětní,, mince ražené pro děti
Modelování
Modelování
Modelování
Modelování
Modelování
Modelování
Modelování
Modelování
Modelování
Náměstkyně ministra školství paní Eva Bartoňová
Náměstkyně ministra školství paní Eva Bartoňová
Práce v kovárně a designérské dílně
Práce v kovárně a designérské dílně
Práce v kovárně a designérské dílně
Práce v kovárně a designérské dílně
Práce v kovárně a designérské dílně
Práce v kovárně a designérské dílně
Rytí skla
Rytí skla
Rytí skla
Rytí skla
Rytí skla