CZCZ

Otevřený dopis.

Na stránkách říjnového Novoborského měsíčníku ve Starostově úvodníku napsal pan starosta Jaromír Dvořák že ví, že ministerstvo školství si nevezme „pod křídla“ sklářskou školu v Kamenickém Šenově a že je to mimořádná příležitost zviditelnění pro novoborskou školu! Zdá se, jak se říká, že přání zde bylo otcem myšlenky. Pan starosta vypustil tuto informaci v době, kdy se podle jeho vlastních slov bojuje o každého žáka, a to jistě není náhodné. Chce zřejmě svojí falešnou informací odradit zájemce o studium na SUPŠS v Kamenickém Šenově. Toto jsem také panu starostovi napsal v dopisu, v kterém jsem ho žádal o tiskovou opravu svého tvrzení. Na dopis jsem dosud nedostal odpověď. Podobné poplašné zprávy se objevují několik posledních let v souvislosti se spekulacemi o další existenci naší školy pravidelně v období přijímání nových žáků. Jen s tím rozdílem, že pana náměstka Cikla nyní vystřídal pan starosta Jaromír Dvořák.

MŠMT v osobě pana ministra Josefa Dobeše, nejen že neupustilo od myšlenky podpořit naši sklářskou školu, ale dokonce dne 17. října 2011 vydalo i oficielní tiskovou zprávu ve které se mimo jiné říká: „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hodlá dostát svým slibům a zachrání Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově. A to přesto, že Liberecký kraj neuskuteční své plány ohledně optimalizace sítě středních škol v rozsahu, v jakém se předpokládalo“. Dále se pak v tiskové zprávě říká: „Důležité pro nás je, že se kraj rozhodl zrušit oborovou konkurenci obou škol (v K. Šenově a v N. Boru),“ pokračuje ministr. Pro příští školní rok se tak v Novém Boru zastaví přijímání žáků do oboru uměleckého sklářství a bude povoleno jen v Kamenickém Šenově. Výhradně v Novém Boru se naopak bude vyučovat klasické řemeslo. Dojde tak ke specializaci a posílení odbornosti obou škol - jedna bude vychovávat umělce, druhá zručné řemeslníky.“

Tuto oficielní tiskovou zprávu MŠMT jsme beze změn a bez komentáře zveřejnili a také použili k propagaci naší školy na veletrhu Educa v Liberci ve dnech 20. – 22. 10.2011. Novoborská škola na svých webových stránkách dne 20.10.2011 uveřejnila, že prohlášení ředitele kamenickošenovské sklářské školy považuje za záměrnou mystifikaci veřejnosti s cílem získat pro svou školu alespoň nějaké žáky a zbavit se novoborské konkurence! Dále zde byl napsáno, že tímto „diskredituji, poškozuji a špiním jejich školu a že poctivá práce školy a zejména její výsledky mluví samy za sebe a jsou nad všechny výkřiky do tmy.“ Zajímavé na tom je, že některé obraty, které vedení školy použilo v tomto textu jsou jakoby opsány z mého dopisu panu starostovi Dvořákovi. Vedení novoborské školy zcela opomenulo skutečnost, že se nejednalo o mé prohlášení, ale o prohlášení samotného ministra školství! Cítím se textem vedení novoborské školy poškozený na cti a zvažuji trestní oznámení, pokud toto lživé tvrzení ze svých webových stránek neodstraní.

Chtěl bych jenom připomenout, že podobné rozdělení kompetencí mezi sklářskou školu v Kamenickém Šenově a sklářskou školu v Novém Boru, které ve své tiskové zprávě ze 17. října 2011 zmiňuje pan ministr školství, bylo navržené již v letech 2004-2005, v době, kdy náměstkyní resortu školství v Libereckém kraji byla paní Eva Bartoňová. Pod textem tohoto návrhu je mimo bývalé ředitele sklářské školy v Novém Boru pana Pavla Zatloukala sklářské školy v Kamenickém Šenově Pavla Wernera podepsána také současná ředitelka novoborské školy paní Ilona Jindrová, která v té době zastávala místo ředitelky SOU v Novém Boru a která na to asi zapomněla? Dokument máme k dispozici a jeho pravost potvrdili oba bývalí ředitelé sklářských škol.

Mým přáním a přáním všech učitelů a zaměstnanců naší školy je, abychom se již konečně mohli věnovat především práci pro naši školu, výuce našich žáků a rozvoji školy bez toho, že budeme čelit stálé hrozbě diskreditace a likvidace školy, která je považována za nejstarší svého druhu na světě a že pro to budeme mít i odpovídající podmínky. Proklamovaná podpora Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy by toho měla být do budoucnosti nejlepší zárukou. Věříme, že tento fakt bude dobrou motivací pro zájemce o studium na naší škole.


ak.mal. František Janák
zástupce ředitele
SUPŠS Kamenický Šenov

V Kamenickém Šenově 22.10.2011