CZCZ

21. konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Ve čtvrtek 6. října 2011 se v turnovském Kulturním centru Střelnice konalo zahájení 21. konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Tématem konference byl význam vzdělanosti, vzdělání a vzdělávání v péči o kulturní dědictví. SUPŠS v Kamenickém Šenově se na konferenci prezentovala malou výstavou žákovských prací. Zástupce ředitele SUPŠS ak. mal. František Janák a ředitelka sklářského muzea v Kamenickém Šenově paní Helena Braunová na dopoledním jednání přednesli společně přednášku na téma Restaurování osvětlovadel a úloha středních škol v zachování kulturního dědictví. V přednášce prezentovali historii výroby lustrů na kamenickošenovsku a nové studijní zaměření na SUPŠS, které se zabývá restaurováním osvětlovadel. Město Kamenický Šenov na konferenci reprezentoval starosta Bc. František Kučera.

 

František Janák a Helena Braunová
František Janák a Helena Braunová při prezentaci.
František Janák, Helena Braunová a František Kučera.
Kulturní centrum Střelnice.
Prezentace SUPŠS v Kamenickém Šenově na konferenci.
Referát 1.část
Referát 2.část
Referát 3.část
Účastníci konference
Zdena Laštovičková, Václav Zajíc, František Kučera, Jiří Mašek a Helena Braunová na konferenci.