CZCZ

Druhá návštěva z Habatat Galleries.

Dne 7. září 2011 v odpoledních hodinách naši školu navštívila již podruhé početná skupina významných amerických sběratelů uměleckého skla v rámci Prague Glass Tour, kterou pro ně zorganizovala instituce Habatat Galleries. Habatat Galleries je jedna z nejvýznamnějších amerických institucí zabývajících se vystavováním a prodejem uměleckého skla. Účastníci zájezdu opět navštívili řadu předních českých sklářských umělců. Oceněním významu naší školy je, že do nabitého programu cesty zařadili již podruhé také návštěvu naší školy.

Zástupce ředitele František Janák podal návštěvníkům informaci o historii školy a o jejím studijním programu. Návštěvníci z Habatat Galleries si také prohlédli školní galerii, prodejnu a školní ateliéry a dílny. Návštěvníci velmi obdivovali kvalitu studentských prací a ocenili systém výuky založený na akademických principech.

 

Návštěvníci před školou
Prohlídka kreslírny
Prohlídka modelovny
Prohlídka rytebny