CZCZ

Zahraniční cesta Františka Janáka do USA o prázdninách 2011.

Současný zástupce ředitelky SUPŠS v Kamenickém Šenově ak. mal. František Janák byl opět pozván do USA, aby tam v červenci a v srpnu učil ve sklářských střediscích. První cesta Františka Janáka vedla do Pittsburgského sklářského centra v Pittsburghu, které právě letos slaví 10 let od svého založení. František Janák byl jedním z prvních lektorů, kteří byli do tohoto centra po zahájení činnosti pozváni a letošní kurz v broušení skla byl zde již jeho šestý. František Janák se při zakládání centra podílel jako odborný poradce na vybavování brusičské dílny. PGC a jeho brusírna skla patří k nejlépe vybaveným a nejlépe organizovaným sklářským centrům v USA. V galerii PGC probíhá v tomto roce výstava 10x10x10, která představuje komorní díla více než dvou stovek instruktorů, kteří v posledních deseti letech v PGC působili. Na této výstavě představil své dílo také František Janák. František Janák během svého pracovního pobytu vykonal v PGC veřejnou přednášku o své práci a sklářské škole v Kamenickém Šenově.

Na začátku srpna František Janák odcestoval z Pittsburghu do Minneapolisu, kam byl pozvaný sklářským střediskem FOCI, aby zde vykonal 4 denní kurz ve výrobě forem na tavení skla a v broušení skla. Také v tomto místě František Janák s velikým úspěchem představil na přednášce svojí práci a sklářskou školu v Kamenickém Šenově. František Janák také několik dní pobýval v River Falls ve Wisconsinu, kam byl pozvaný bývalými žáky SUPŠS v Kamenickém Šenově Stevem Pflipsenem a Kateřinou Olivovou. Tato manželská a umělecká dvojice se zabývá velmi úspěšně navrhováním a realizací originálních šperků. Oba také Františkovi Janákovi pomohli navštívit zajímavé akce a významná muzea a galerie v Hudsonu, Saint Paulu a v Minneapolisu. Takovými byly například Umělecký festival a Umělecký institut a muzeum v Minneapolisu, kde byl největším překvapením hlavní exponát oddělení moderního designu Tatra T 87 a obrovité skleněné vejce od Ivana Mareše, bývalého žáka sklářské školy v Kamenickém Šenově. Steve Pflipsen se významně podílel na přípravě workshopu ve FOCI a zároveň zde pracoval jako asistent Františka Janáka.

Tento pracovní pobyt pomohl rozšířit v navštívených místech povědomí o českém sklářském umu, historii a tradici české sklářské výroby a o českém sklářském odborném školství, které nemá ve světě srovnání. Několik účastníků kurzů Františka Janáka projevilo zájem o studium na SUPŠS v Kamenickém Šenově.

 

FOCI broušení skla
FOCI broušení skla
FOCI broušení skla
FOCI Minneapolis 2011
FOCI Minneapolis formy v peci
FOCI Minneapolis výroba forem
FOCI Minneapolis výroba forem
FOCI Minneapolis výroba forem
FOCI studio Minneapolis
FOCI studio Minneapolis
FOCI studio Minneapolis
FOCI studio Minneapolis
Historické muzeum v Saint Paul
Káťa Olivová a Steve Pflipsen
Káťa Olivová a Steve Pflipsen - šperky
Minneapolis
Minneapolis Umělecký festival
PGC Brusičská dílna
PGC Huť
PGC Kahanářská dílna
PGC Práce na šajbě
PGC Reciprolap
PGC Skleněná stěna
PGC Student Homer
PGC Student John
PGC Studenti Františka Janáka
PGC Studentská práce
PGC Studentská práce
PGC Výstava 10x10x10
Pittsburgh Glass Centre
S Tatrou v muzeu v Minneapolisu
Saint Paul
Vejce Ivana Mareše v muzeu v Minneapolisu